Çerez Politikası

Çerez Politikası

Destech Hasar Çözümleri A.Ş. (“Destech”) olarak www.destechhasar.com adresinde yer alan internet sitemizde (“İnternet Sitesi” veya “Site”) çerezler (cookies), pikseller ve web işaretçileri gibi çerez benzeri teknolojileri (tümü “Çerez” olarak anılacaktır) kullanıyoruz.

Bu Çerez Politikasını (“Politika”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil mevzuatı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları uyarınca, çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesine dair sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

1. Çerez Politikası Nedir?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza veya cihazınıza (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) depolanan küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler temel olarak kullanıcının ve cihazının tanınmasına, kullanıcının tercihleri ve geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasına ve böylece kullanıcının çevrimiçi ziyaret deneyiminin geliştirilmesine imkân tanır.

Çerezler çoğunlukla kendine ait benzersiz bir tanımlayıcı numaraya (unique identifier veya cookie ID) sahiptir. Bu tanımlayıcı numara tarayıcınızın tanınmasını ve internet siteleri üzerindeki hareketlerinizden ve yaptığınız işlemlerden sizin hakkınızda çıkarımda bulunulmasını sağlar. Çerezler vasıtasıyla kişisel veriler otomatik yöntemlerle (insan müdahalesi olmaksızın) elde edilir.

2. Çerez Türleri Nelerdir?

Çerezler genel olarak çerez sağlayıcı tarafa göre, çerezlerin kullanım sürelerine göre ve çerezlerin kullanım amacın göre farklı sınıflandırmalara tabidir.

Çerez Sağlayıcı Taraflara Göre Çerezler ikiye ayrılmaktadır:

 • Birinci Taraf Çerezler; doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi, başka bir deyişle tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilen çerezlerdir. Birinci taraf çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler doğrudan internet sitesini yöneten veri sorumlusu tarafından elde edilmektedir.

 • Üçüncü Taraf Çerezler; kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilen çerezlerdir.

Kullanım Sürelerine Göre Çerezler ikiye ayrılmaktadır:

 • Oturum Çerezleri (session – non-persistent); yalnızca internet tarayıcısının açık olduğu süre boyunca saklanmaktadır. Kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezlerin çerezlerin süresi sona ermekte, çerezler otomatik olarak silinmektedir.

 • Kalıcı Çerezler (persistent); belirli süreler boyunca tarayıcıda saklanmaktadır. Kalıcı çerezlerin saklama süreleri kullanım amacına göre değişiklik göstermektedir. Önceden belirlenen sürelerin dolmasının ardından bu çerezler otomatik olarak silinmektedir. Kalıcı çerezler için belirlenen sürenin sona ermesinden önce kullanıcının çerez ayarlarını değiştirmesi halinde, bu çerezler belirlenen süreden önce de silinebilecektir.

Kullanım Amacına Göre Çerezler dört temel amaç altında toplanmaktadır:

 • Kesinlikle Gerekli Çerezler; internet sitelerinin düzgün çalışması için kullanılması zorunlu olan çerezlerdir. Kesinlikle gerekli çerezler, internet sitelerinin farklı özelliklerinin etkinleştirilmesini sağlamaktadır. İnternet sitelerinde farklı sayfalar arasında gezinmek, kullanıcı hesabına giriş yapabilmek gibi temel amaçlar için bu çerezlerin kullanılması gereklidir.

 • İşlevsellik Çerezleri; kullanıcıların internet sitelerindeki deneyimlerini iyileştirmek ve sitelere işlevsellik katmak amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle kullanıcının tercihlerini hatırlamak, örneğin kullanıcıların filtre ayarlarını veya siteyi kullanmayı tercih ettikleri dili kaydetmek gibi amaçlarla kullanılırlar.

 • Analitik / Performans Çerezleri; kullanıcıların internet sitelerindeki hareketlerini analiz etmeye ve bu doğrultuda internet sitelerinin ve hizmetlerin geliştirilmesine imkân tanırlar. Örneğin; kullanıcının cihazına ilişkin bilgiler, internet sitesinde en sık tıklanan veya en çok zaman geçirilen sayfalar gibi bilgiler, analitik/performans çerezleri aracılığıyla elde edilmektedir.

 • Pazarlama Çerezleri; kullanıcıların ilgi alanlarını tespit etmek, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş pazarlama çalışmalarını yürütmek, böylece kullanıcıların ilgisini çekmeyen reklamları kullanıcıya göstermemek gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Pazarlama çerezleri aynı zamanda kullanıcılara aynı reklamları çok fazla göstermemek ve yürütülen pazarlama çalışmalarının etkinliğini ölçmek için de kullanılmaktadır.

3. Çerezler ile Hangi Veriler Elde Edilir?

Çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, IP adresi, kullanıcı ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, Siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), Sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, Siteyi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfa kaydırma hareketleriniz, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

4. Çerezler Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplerle Kullanılır?

İnternet Sitesinde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgiler, çerezlerin kullanım amaçları ve hukuki sebepleriyle birlikte bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

 • 4.1. Çerezler Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplerle Kullanılır?

Destech, İnternet Sitesini düzgün bir şekilde kullanabilmeniz ve Sitenin tüm özelliklerine erişebilmeniz için kesinlikle gerekli çerezleri kullanmaktadır. Kesinlikle gerekli çerezlerin kullanılmadığı durumlarda Sitenin belirli fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz; Sitenin tamamı veya bir kısmı düzgün çalışmayabilir. Örneğin; Sitede alışveriş yapmak, sepetinize ürün eklemek, alışverişi tamamlamak gibi sunduğumuz hizmetler kapsamında gerekli olan işlemler için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2-f maddesi kapsamında “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile KVKK’nın 5/2-c maddesi kapsamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

 • 4.2. İşlevsellik Çerezleri

İnternet Sitesi deneyiminizi en üst seviyeye çıkarmak ve Siteye işlevsellik katmak amacıyla işlevsellik çerezlerini kullanıyoruz. Örneğin; Sitede oturumunuzun açık kalmasını sağlayan ve böylece sizi Siteyi her ziyaretinizde tekrar giriş yapma zahmetinden kurtaran çerezler, işlevsellik çerezlerdir.

Dilerseniz bu çerezlerin kullanımına onay verebilir ve kişiselleştirilmiş ve işlevsel hale getirilmiş bir Site deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu çerezleri etkinleştirme yetkisi tamamen kullanıcılarımızdadır.

Bu çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 • 4.3. Analitik/Performans Çerezleri

İnternet Sitesindeki hareketlerinizi analiz etmek ve bu doğrultuda hizmetlerimizi ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek amacıyla analitik/performans/çerezleri kullanıyoruz. Örneğin; Siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, Sitede geçirilen süre, en sık tıklanan veya en çok beğenilen ürünler gibi bilgilere ulaşmak için bu çerezleri kullanıyoruz.

Dilerseniz bu çerezlerin kullanımına onay verebilir, İnternet Sitesini ve hizmetlerimizi geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz. Bu çerezleri etkinleştirme yetkisi tamamen kullanıcılarımızdadır.

Bu çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 • 4.4. Pazarlama Çerezleri

Kişiselleştirilmiş pazarlama ve reklam faaliyetlerimiz kapsamında tercihleriniz ve beğenileriniz hakkında fikir edinmek, ilgi alanlarınıza uygun reklamları göstermek, aynı reklamları çok fazla görmenizi engellemek ve reklamların etkinliğini ölçmek için pazarlama çerezlerini kullanıyoruz.

Dilerseniz bu çerezlerin kullanımına onay verebilir, kişiselleştirilmiş bir reklam deneyimi yaşayarak ilginizi çekmeyen reklamlarla karşılaşmama fırsatını yakalayabilirsiniz. Bu çerezleri etkinleştirme yetkisi tamamen kullanıcılarımızdadır.

Bu çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

5. Çerezler Aracılığıyla Elde Edilen Kişisel Veriler Hangi Üçüncü Taraflara Aktarılır?

Çerezler aracılığıyla elden edilen kişisel verileriniz, işbu Politikanın 4 maddesinde açıklanan amaçlarla, yurt içi ve yurt dışındaki çerez sağlayıcıları ile paylaşılabilmektedir.

Çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 9 maddesine uygun olarak, açık rızanızın alınması suretiyle yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarılmaktadır.

Dilerseniz bu çerezlerin kullanımına onay verebilir ve Sitemizi daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale getirmemize yardımcı olabilirsiniz. Üçüncü taraf çerezlerini etkinleştirme yetkisi tamamen kullanıcılarımızdadır.

6. Çerezler Nasıl Yönetilir?

İnternet Sitesinde kullanılan çerezleri her zaman kontrol edebilir ve kullanımına izin verdiğiniz çerezlerin iznini her zaman geri alabilirsiniz. Çerez tercihlerinizi yönetmek için kullanabileceğiniz yöntemler aşağıdaki gibidir:

 • Çerezleri tarayıcı ayarlarınızı güncelleyerek de yönetebilirsiniz. Birçok tarayıcının çerez tercihlerini güncellemeye ve çerezleri kaldırmaya yönelik ayarları ve yönlendirici rehberleri bulunmaktadır. Bu yöntem için belirli tarayıcılarda çerez tercihlerinizi nasıl güncelleyebileceğinizi aşağıda sizlerle paylaştık. Detaylı bilgi için tarayıcınızın ayarlar sekmesini incelemenizi öneririz.

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

 • Google Chrome → Tarayıcınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya çerezleri engelleyebilirsiniz.

 • Internet Explorer → Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.

 • Mozilla Firefox → Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “Menüyü Aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” butonuna tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesinden çerez tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.

Diğer tarayıcılar için de (Opera, Microsoft Edge gibi), ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Çerezleri tarayıcınızın ayarlarını kullanarak tamamen kaldırmanız halinde İnternet Sitesinin düzgün çalışması için zorunlu olan bazı çerezleri de engellemiş olursunuz. Bu durum Sitenin tamamının veya bir kısmının düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu nedenle çerezlere ilişkin tercihlerinizi tarayıcı ayarlarından güncellemek yerine İnternet Sitesini kullanarak güncellemenizi öneririz.

7. Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Çerezler aracılığıyla elde edilen ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11 maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için talebinizi,

 • 1. Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak destech@destehhasar.com adresine,

 • 2. Kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyerek yazılı olarak Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark Sk. No: 1/Z10 34490 Başakşehir / İstanbul adresine gönderebilirsiniz.

Destech, KVKK’nın 13 maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.

8. Politika Hakkında

Bu Politika, İnternet Sitesindeki çerez kullanımında olabilecek değişikliklere veya hukuki düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilir. Politikadaki değişiklikler İnternet Sitesi üzerinden ziyaretçilerimize bildirilecektir.

Güncellenme Tarihi: Mart 2023

Destech Hasar Çözümleri A.Ş.